سوالات متداول

بهترین صرافی‌های دبی برای تبدیل ارز کدامند؟

دبی صرافی‌های متعددی دارد ولی بهترین صرافی‌ها برای تبدیل ارز؛ صرافی آینده، صرافی الانصاری، صرافی الفردان، صرافی بین‌المللی الرستمانی دبی، صرافی امارات دبی و صرافی شرف دبی می‌باشند.

شعبه اصلی بانک ملی ایران در دبی کجاست؟

آدرس شعبه اصلی بانک ملی ایران در دبی، ساختمان بانک ملی ایران، خیابان بانیاس، دیره، دبی، امارات متحده عربی می باشد. همچنین شماره تماس با بانک 0097142015100 می باشد.

سفارت ایران در دبی کجاست؟

سفارت ج.ا.ایران واقع در ابوظبی است، اما کنسولگری ایران در دبی، واقع در پلاک 256 خیابان الواصل در منطقه جمیرا، دبی، امارات متحده عربی می باشد. شماره تماس با کنسولگری ایران در دبی 0097143444717.

بیمارستان ایرانیان دبی کجاست؟

بیمارستان ایرانیان دبی، در خیابان الوصل در منطقه جمیرا دبی، امارات متحده عربی واقع شده است. تلفن تماس بیمارستان ایرانیان دبی 0097143440250 می باشد.