شعبه اصلی بانک ملی ایران در دبی کجاست؟

آدرس شعبه اصلی بانک ملی ایران در دبی، ساختمان بانک ملی ایران، خیابان بانیاس، دیره، دبی، امارات متحده عربی می باشد. همچنین شماره تماس با بانک 0097142015100 می باشد.