بیمارستان ایرانیان دبی کجاست؟

بیمارستان ایرانیان دبی، در خیابان الوصل در منطقه جمیرا دبی، امارات متحده عربی واقع شده است. تلفن تماس بیمارستان ایرانیان دبی 0097143440250 می باشد.