بهترین محله برای اقامت در دبی کجاست؟

دبی مارینا و جی بی آر (ویژه خانواده ها و کسانی که برای بار اول به دبی سفر می کنند). پالم (ویژه زوج ها)، دیره (ویژه کسانی که با بودجه محدود به دبی سفر می کنند) و دان تاون دبی (ویژه کسانی که برای خرید به دبی سفر می کنند).