پالم جمیرا در دبی است یا ابوظبی؟

پالم جمیرا مجمع الجزایر مصنوعی است در قسمت جنوبی خلیج فارس، که سالها پیش جهت ساخت واحدهای مسکونی، هتل و ویلا توسط امارات در جمیرای دبی، توسط دبی احداث گشت.